Lucus е светлинна интерактивна инсталация, която изследва връзката между визуалното изкуство и сензорната технология. Проектът е следствие на колаборацията между художник – Аксиния Пейчева и учен – физ. Мартин Йорданов.

Lucus е една от четирите латински думи за означаване на „гора”. За разлика от останалите три, тя се отнася за място, което има особено мистично и свещено значение. В същността си Lucus представлява „светеща” гора, разположена в напълно тъмна зала. Обичайните елементи на гората са пресъздадени чрез светлинни обекти, които са изцяло синтетично създадени форми. Основната им характеристика е интерактивността. Lucus превръща художественото пространство в един умален модел на екосистема, която има особена магнетичност.

Lucus е вторият проект на Аксиния Пейчева и Мартин Йорданов. Тази колаборация съчетава научния и художествения подход, като често резултатът от нея са светлинни инсталации, кинетични намеси, които преосмислят темата за връзката между науката и изкуството и изследват крайния резултат от това взаимодействие.