Общата художествена изложба „Кюстендилска пролет” води началото си от далечната 1978 година, когато в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” са представени 406 произведения на живописта, графиката и скулптурата от 273 автори от цялата страна. Наименованието на изложбата е дълго търсено, за да й определи индивидуалност сред множеството подобни изяви в страната. Основната ѝ тематика сама по себе си ѝ придава поетичен облик.
Традиционната изложба „Кюстендилска пролет” поддържа живи и доразвива прогресивните традиции в изобразителното изкуство. Тя се утвърждава като неделима част от честванията на празника на град Кюстендил.
„Кюстендилска пролет 2015” представя над 70 творби на художници, които творят в Кюстендил, а и на творци, родени другаде, но трайно свързани с този град и околностите му.
Представителна извадка от „Коледна изложба 2014” и „Кюстендилска пролет 2015” ще бъде експонирана през април – май в залите на СБХ – София, „Шипка” 6.