Изложба на тема „Пролет в цветове”, представена в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”, беше аранжирана преди месец във фоайе „Ротонда” на МОН – гр. София. В нея са включени около 40 картини, изпълнени в техника енкаустика, с която учениците експериментират както в часовете по изобразително изкуство, така и в ателие „Енкаустика” по проект УСПЕХ на МОН. Освен това учениците са включили в изложбата си колажи и цветни задачи.
  В изложбата участват: Елизабета Павлова, Стела Стоянова, Александър Петров, Камелия Димитрова,  Светлозара Миланова,  Алекс Димитров, Рая Сардовска, Димитър Димитров, Десислава Стойчева. Всички те са ученици от ХІІ клас на паралелката с профил „Изобразително изкуство” на Гимназия „Неофит Рилски” – гр. Кюстендил, където техен преподавател е г-жа Анелия Русакова.
Изложбата се откри на 11 май 2015 г. от 17.30 ч.