На 14 декември 2017 г., от 17.30 ч., в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” се открива изложба „Убежни точки” на художници учители, съвместно с Регионално управление на образованието – Кюстендил.

Убежни точки са точките, в които мислено се събират продълженията на успоредни помежду си прави. Използват се за пресъздаване върху плоска повърхност (картинната равнина) на триизмерно пространство.

Творците са обединени от това, че работят като учители в сферата на средното образование в област Кюстендил. Основната част са учители по изобразително изкуство. Представени са с над 30 живописни, графични, скулптурни и коцептуални творби.

 

А В Т О Р И

ДЕТЕЛИНА ТИХОЛОВА – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил

ЕВГЕНИ СЕРАФИМОВ – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил

ГЕОРГИ ПАНДУРСКИ – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Кюстендил

АСЕН ЕВТИМОВ – ст. експерт по изкуства в РУО – Кюстендил

ВЕНКО ПЕТРОВ – експерт по ИИ в РИО – Кюстендил

ЛОРА ДЕЛИБАЛТОВА – ОУ „Христаки Павлович“ – Дупница

ЯВОР ВИДЕЛОВ – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Дупница

ПЕТЪР ДАСКАЛОВ – ОУ „Христо Ботев“ – с. Крайници

ВИОЛЕТА СТОЙКОВА – СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Дупница

РУМЕН ГЕОРГИЕВ – ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница

КИРИЛ КЬОСЕВ – ОУ „Неофит Рилски“ – Дупница

ВАЛЕНТИН КЬОСЕВ – ОУ „Неофит Рилски“ – Дупницa