На 1 ноември – Ден на народните будители, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил и Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” представят изложбата „Неизвестни” картини от известни кюстендилски художници”.

В резултат на събирателската дейност на Регионален исторически музей – Кюстендил, извършвана в продължениe на десетилетия, във фондовете му се съхраняват близо 120 000 движими културни ценности и експонати от всички исторически периоди, обособени в отделни фондове и колекции. В това число и колекция от картини – маслена живопис и акварел. Тя включва 280 творби, главно на автори от Кюстендилската изобразителна школа, както и картини на други български художници, оставили трайна диря в българското изобразително изкуство. Тази ценна колекция не е представяна в цялост досега пред широката общественост.

В изпълнение на основната мисия на музея и галерията да опазват и представят богатото културно-историческо наследство на Кюстендил и региона, Регионален исторически музей и Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” реализират настоящата изложба. В нея са включени 37 творби от 19 кюстендилски художници. Сред тях са произведения на Владимир Димитров – Майстора: три портрета на Милан Киселички и Радка Киселичка, както и „Портрет на д-р Надежда Ковачева”. Асен Василиев е представен с няколко творби, сред които и „Автопортрет”, който се показва за първи път. Представени са и картини на Стоян Венев и Борис Елисеев, непоказвани от десетилетия. Други творци, оставили неповторима диря в художествения живот на града, присъстващи в настоящата изложба, са Любен Бояджиев, Георги Лазов, Надежда Бояджийска, Васил Чакъров, Станой Витанов, Димитър Стоименов, Симеон Николов и др.