Изцяло обновено е експозиционното пространство в къща музей „Владимир Димитров – Майстора” в с. Шишковци, с цел превръщането ѝ в музей, отговарящ на съвременните представи за културен туризъм. С новата документална експозиция се допълва представата за Майстора, придобита за него в Художествена галерия – Кюстендил, където се осъществява срещата с неговото творчество. Акцентът е поставен върху Майстора и село Шишковци, което за Рисувача е „столицата на рая”. Къщата музей е мястото, където посетителят може да почувства атмосферата, в която художникът, влюбен в земята и хората на България, създава най-значимите си творби. 

Експонираните материали, с които е работил художникът – неговата палитра, работна престилка, фотоси и текстове, излезли изпод ръката му, са мост към възприемането му не само като художник, но и като човек и личност. В стъклени конструкции са експонирани народни носии, които са препратка към духа на времето, в което живее и твори Майстора, като така е отдадено дължимото и на народната традиция, която за него е извор на вдъхновение.

Експозицията е един съвременен поглед към живота на художника и мястото, където той създава шедьоврите си, вдъхновен от труда на хората, тяхната същност и неподправеност, както и от красотата на дефилето на река Струма и село Шишковци.

Откриването на новата документална експозиция в къща музей „Владимир Димитров – Майстора” е на 13 юни 2018 г. от 11.00 ч.