Между 6 август и 22 септември в незавършената част на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ ще можете да видите „Изложба” на Станимир Генов.

„Изложба“-та е съставена от три отделни серии, създадени специално за най-значимата живописна галерия в страната – тази в Кюстендил. Сериите „Навън”, „Искам те на мое място” и „Други” обединяват платна, инсталационно групирани в отделни композиции.

„Навън” беше представена в галерия „Шипка 6“ на СБХ през декември 2014 г. Тя предлага разгърнат в пространството художествен модел на вътрешния мир на автора. Произведенията, както и в предишни художествени проекти на Ст. Генов, извеждат класическата техника на високото изкуство в граничната територия на естетическия и пластически ексцес. Без да напуска, а напротив, утвърждавайки изящното като характеризиращо изкуството, авторът формулира нова йерархия в традиционната реалия, резултат и едновременно с това екзалтирана есенция на етичните катаклизми в съвременното общество.

Серията „Искам те на мое място” е въвеждаща за изложбата и е разположена в първата незавършена зала на галерията. Недвусмислено, с поканата отправена в заглавието на серията, авторът въвежда зрителя в условното пространство на визуализацията на своя личен опит. С „Искам те на мое място” Станимир Генов предизвиква субективното като маниер на художествена работа и отношение. Това е процес, а в настоящата изложба – и концептуален жест, проява на една традиция в живописта, която е едновременно радикална и изконна.

Серията „Други” обединява множество разноформатни композиции, които демонстрират на практика този процес на освобождаване от изобразителност по класически начин, който обаче носи тезата на радикална естетическа актуализация.

Станимир Генов (1982, София) завършва Националната художествена академия, специалност „Живопис” при проф. Б. Бояджиев. Работи с видео, инсталация и живопис като балансира в работата си концептуален заряд, чист експресивен изказ и създаване на комплексен художествен дискурс, в който зрителят активно преживява (срещата си с) изкуството. http://stanimir.eu/

За гостите от София е организиран транспорт (6 август, 14.00 ч.) от площад „Св. Александър Невски”. Записванията са на интернет адрес: stanimirgenov@abv.bg.
Местата са ограничени.

Изложбата на Станимир Генов в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“ е с подкрепата на Гауденц Б. Руф, и „АртЕкспрес“ (http://www.artexpress.bg/).

Курирана е от Йово Панчев.