по случай представянето на първата специализирана диалогична енциклопедия „Творците говорят. 77 интервюта за българската скулптура“ (І том) на Иван Кънчев се открива в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ на 5 март 2020 г. от 17.30 ч.

Авторът на енциклопедията споделя: „Тя разглежда българската скулптура на широка основа чрез интервюта, като представя светогледа и творческите търсения не само на професионалните скулптори, а и на творци, работещи в областта на керамиката, дървото, кожата, медала, бижутерията, стъклото, текстила и др. Трудът съхранява данни и факти за значими автори на България от различни поколения, допринесли със своето дело за напредъка на българското изкуство – не цели изчерпателност. Той е памет като автентичен документ, от който всеки ще открие потребното за себе си“. 

Участници в изложбата:

Съвременни творци: доц. Аделина Попнеделева, Анжело Красини, проф. Богомил Николов, доц. Валентин Господинов, Даниел Кънчев, Драган Милев – Дари, Евелина Пирева, доц. Емил Бачийски, проф. Емил Попов, проф. Валентин Старчев, Иван Русев, Захари Каменов, д-р Иван Кънчев, Николай Караманов, проф. Петер Цанев, доц. Роберт Цанев, Стела Георгиева, доц. Цветослав Христов, Станислав Божанков, Силвия Лазарова, проф. Вихрони Попнеделев.

Класици, представени чрез текстове: проф. Борис Шатц, Васка Баларева, проф. Венко Колев, Галин Малакчиев, проф. Крум Дамянов, Георги Бакърджиев, проф. Георги Коларов, проф. Иван Лазаров, Иван Ненов, проф. Иван Травницки, проф. Иван Фунев, Йова Раевска, Кирил Шиваров, проф. Кънчо Цанев, проф. Любомир Далчев, проф. Марин Върбанов, проф. Марко Марков, Никола Николов, Никола Терзиев – Желязото, проф. Стефан Димитров, проф. Стоян Райнов. 

Изложбата ще гостува на Художествена галерия – Добрич (м. април), Художествена галерия – Силистра (м. май), Художествена галерия – Русе (м. юни).

Принос за реализирането на проекта имат организациите: Столична програма „Култура“, Фонд „Култура“ към Министерството на културата, Съюз на българските художници, Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил, Художествена галерия – Добрич, Художествена галерия – Силистра, Художествена галерия – Русе.