На 80 години – достолепната възраст за заслужена почивка и спокойствие във всяка друга професия, художникът Кирил Иванов показва 17-ата си самостоятелна изложба. За пореден път един от доайените на кюстендилските художници смайва публиката с постоянството и жизнеността на поредното си представяне.
Рисува от ранна детска възраст. Най-напред във Втора прогимназия „Даскал Димитрий”, от където пази спомена за първия си учител по рисуване – Димитър Антонов, след това в Търговската гимназия в Кюстендил. Бъдещото му развитие като художник е предопределено от вълнуващите срещи с художниците педагози Богомир Лазов и Владимир Григоров.
Първото му участие в изложба е на 20 ноември 1960 г. в IV Обща изложба на кюстендилските художници. Първата му самостоятелна изложба е през 1964 г. в старата сграда на галерията.
„Кирил Иванов е самороден творец, почерпил в своето изграждане като художник не само от богатите визуални внушения на плеядата именити кюстендилски художници, но и с последователното преосмисляне на едно широкообхватно пластическо пространство и духовно наследство…

…Пейзажът е територията, която предоставя най-голяма възможност на автора да изяви специфични черти от творческия си натюрел. Творбите ни дават възможност да проследим както стилово-пластическите му предпочитания, така и еволюцията в неговото творчество по отношение съдържателното осмисляне на формите в пространството, третирани чрез разнообразни изразни средства.”
Лидия Влахова – изкуствовед

Зад гърба си има над 50 участия в национални изложби. През 1966 г. участва в Международното триенале на живописта. Многобройни са участията му в зонални и общи изложби, пленери.
Негови творби притежават: Художествена галерия – Кюстендил, Регионален исторически музей – Кюстендил, Национална художествена галерия – София, частни сбирки и колекции.