През 2016 г. се навършват 110 години от рождението на големия български скулптор и общественик Драган Лозенски. Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” организира юбилейна изложба в чест на твореца. Той е един от инициаторите и основателите ѝ. „В днешните изключителни времена да можете да създадете един музей и една картинна галерия – това е проява на българския дух. Само такъв народ, с такъв дух могат да живеят и ще преживеят въпреки превратностите на съдбата.” (Тома поп Върбанов от Министерството на образованието).
В резултат от дейността си като заместник-председател на секция „Китай” към Комитета за култура на НРБ Драган Лозенски е известен и с друго свое дело – той събира колекция от творби на изтъкнати китайски художници и активно съдейства за културния обмен между двете страни. Един от акцентите в изложбата ще бъде именно тази колекция, която той подарява на Галерията през 1985 г.

Роден е през 1906 г. в гр. Кюстендил. Завършва Художествена академия в София през 1930 г., специалност „Скулптура” при проф. Марин Василев. През 1945 – 1950 г. е главен инспектор в Министерството на народната просвета. Доцент (1960) по методика на рисуването във ВИИИ „Н. Павлович“, заместник-ректор (1952 – 1960), декан на Факултета за приложни изкуства (1967 – 1969) към Института.
След 1944 г. Драган Лозенски развива широка обществена и просветна дейност. Допринася много за методичното изграждане на изобразителното изкуство като учебен предмет. Автор е на повече от 150 статии и студии, учебници и книги. Основател е на първото Художествено училище. Лозенски е член-основател и на Дружеството на новите художници. Член на СБХ. Работи предимно в областта на портретния жанр и фигуралната композиция. Участва в 15 общи изложби – в София, Варна, Кюстендил (заедно със Стоян Венев, 1931), Париж (1937) и др. Изгражда паметници на много културни и политически дейци в редица градове на страната.
Посещава и твори в много страни по света: Франция, Германия, Чехия, Русия, Гърция, Турция, Унгария. Негови творби са притежание на: НХГ, Софийска градска художествена галерия, Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ и в множество наши и чужди частни сбирки и колекции.
Екипът на Галерията отправя своята покана към всички ценители на стойностното изкуство да бъдат част от предстоящото събитие. То ще се състои на 04.05.2016 г., от 18.00 ч., в залите на Галерията.

•••

Името на Драган Лозенски неизбежно носи разнопосочни асоциации – скулптора, преподавателя, натоварения със сериозни обществени дела човек. Всички те обаче изискват едно и също нещо – непоклатима воля, постоянство, прозорливост и не на последно място – енергия. Без съмнение Лозенски довежда до максимума всяка от поетите от него пътеки, но като че ли скулптурата е онази най-съществена брънка от веригата, която ще го представя като пример за всяко следващо поколение творци. Защото той притежава силата, в чисто физическия ѝ аспект, толкова необходима за всеки скулптор, от една страна, и творческа прозорливост, благодарение на която ваятелят на образи и форми ще може да „надникне” във вътрешността на материала и да предусети какво би се получило, отнемайки излишното от него. Именно в това се корени уникалността на скулптурата. Работейки с всеки следващ модел, Драган Лозенски достига до предела на психологичния портрет и по този начин успява да пренесе частица от културната ни памет със средствата на скулптурата.

•••

Да даряваш е не по-малко градивно от това сам да създаваш изкуство. Драган Лозенски оставя своя сериозен отпечатък и в тази посока. След като през 1962 г. прави посещение в Китай, той се заема със събирането на колекция от творби на изтъкнати китайски художници и всячески съдейства за културния обмен между двете страни. Когато през 1986 г. той вече е заместник-председател на секция „Китай” към Комитета за култура, дарява на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” 23 творби китайско изкуство – свитъци, репродукции, гравюри, рисунки, акварели. С този акт е поставено началото на чуждестранен отдел в галерията. В последващи изложби са направени дарения от Посолството на Китай, с което колекцията „Китайско изкуство” притежание на фонда на ХГ – Кюстендил понастоящем наброява 74 произведения.